Tuesday, December 29, 2020

"నాన్నగారి మహామౌనం" - (By డా.ఉష గారు)

నాన్నగారు నా జీవితంలోకి ఎన్నటికీ వీడని సుగంధ పరిమళంలా ప్రవేశించారు. ఒక సుడిగుండం మనల్ని చుట్టేస్తే బయటకు ఎలా రాలేమో, అలా నాన్నగారి ప్రేమ, అనుగ్రహం ఒక ప్రవాహంలా, ఒక సుడిగుండంలా నన్ను చుట్టేయడం వల్ల అందులో "నేను - నాది" అనుకునేదంతా కరిగిపోతూ వచ్చింది. నా జీవితాన్ని ఆయన స్వాధీనం చేసుకోవడం వల్ల ఆయనకూ, నాకూ మధ్య మధ్యవర్తుల అవసరం ఎన్నడూ రాలేదు. ఆయన అరుణాచలంలో ఒసారి "నా కోసమే నువ్వు పుట్టావమ్మా!" అన్నారు. మరొకసారి "ఇతరుల కోసమే నువ్వు పుట్టావమ్మా!" అన్నారు.

నా చిన్ననాటినుంచే సత్యం కోసం అన్వేషణ, తపన మొదలైంది. అందువల్ల దేనిమీదా ఆసక్తి ఉండేది కాదు. కుటుంబ సాంప్రదాయాల ప్రకారం జరిగే పూజలూ, పునస్కారాలూ నాకు సంతృప్తిని ఇవ్వలేదు. పుట్టినప్పటినుంచీ ఆయన సహకారం అందుతూనే ఉన్నా, అదృశ్యంగా ఉన్న ఆయన శక్తి అనుభవమవుతూనే ఉన్నా, ఆయన మా ఇంటి తలుపు తట్టి, భౌతికంగా నా జీవితంలో ప్రవేశించడానికి 17 సం॥ లు పట్టింది. ఆయన నా జీవితంలో ప్రవేశించింది మొదలు, ప్రతి అడుగూ అద్భుతమైన మహిమలాగే గడిచింది. నాన్నగారు నాకు ఆశ్రమ బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్న సమయంలో ఒకసారి అన్నారు: "భగవాన్ పక్కన అతిసన్నిహితంగా ఉన్న కొందరు భక్తులు వారి ప్రారబ్ధవశాత్తూ భగవాన్ కి భౌతికంగా దూరమయ్యారు. అలా మనమిద్దరం ఎప్పటికీ, భౌతికంగా కూడా దూరం కాకూడదు. ప్రారబ్ధం కూడా మనల్ని వేరు చేయకూడదమ్మా!" అన్నారు.

నాన్నగారు నా జీవితంలో ప్రవేశించిన రోజునుంచీ నన్ను కొన్ని సందర్భాలలో "స్పిరిట్యువల్ డాటర్" అని, కొన్ని సందర్భాలలో "మానసిక పుత్రిక" అని అనేవారు. నా జీవితం మొత్తం ఆయన చుట్టూనే తిరిగింది. ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళడం, ఆయనతో ప్రయాణాలు చేయడం, ఆయనతో ఆశ్రమంలో ఉండడం వీటితోనే ఎక్కువకాలం గడిచింది. నేను ఆయన సన్నిధిలో ఎక్కువ కాలం గడిపడానికే ఎప్పుడూ ప్రథమస్థానం ఇవ్వడం జరిగేది. ఆయన పని తరువాతే ఏదైనా! దానివల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా, ఆయన అనుగ్రహంలో అవి కొట్టుకుపోతూ ఉండేవి.

నాన్నగారి తల్లి రాజమ్మగారు స్వర్గస్థురాలు అయిన తరువాత, కాశీలో గంగానదిలో అస్థికలు కలిపిన తరువాత భక్తులందరి సమక్షంలో ఆయన అన్న మాటలు : "మీలో ఎవరైనా తల్లితండ్రులు లేనివారు ఉండి ఉండవచ్చు, మీలో ఎవరైనా అనాదలు ఉండి ఉండవచ్చు. కానీ నేను మాత్రం ఎన్నటికీ అనాదను కాను. మా అమ్మ వెళ్ళిపోతూ ఈ అమ్మని ఇచ్చి వెళ్ళింది అన్నారు". ఆనాటి నుంచి నా పాత్ర "స్పిరిట్యువల్ డాటర్ - మానసిక పుత్రిక" నుంచి తల్లిగా మారింది. అప్పటినుండీ ఆయన రోజుకి ఒక్కసారి అయినా నన్ను తలుచుకోకుండా రోజు గడపలేదు. అంటే అంతవరకూ నన్ను కూతురులా చూసుకుంటూ నా బాధ్యతను తీసుకున్నారు. ఆయన తల్లి వెళ్ళిపోయిన తరువాత నన్ను ఆయనకు తల్లిని చేసుకుని బాధ్యతను అప్పగించారు. ఒక బిడ్డలా ఆయన మీద ఆధారపడిపోయిన నన్ను తల్లిని చేసి ఒకవైపు బాధ్యతను అప్పగిస్తూ, మరొకవైపు నా హృదయాన్ని ఖాళీచేసి నన్ను స్వతంత్రురాలిని చేసారు. ఆయన ఏది చేసినా మనల్ని అభివృద్ధి చేయడం కోసమే ! ఆయనకంటూ ఏమీ అక్కరలేదు. నిజానికి ఆయన ఎప్పుడూ, ఎవరిమీదా, ఏ విషయంలోనూ అధారపడింది లేదు.

ఈ జన్మలో ఆయనతో నా అనుబంధం అత్యంత సన్నిహితమైనది, మాటలతో వర్ణించలేనిది. ఆయన దృష్టితో చూసి, ఆయన వాక్కులో చెప్పాలంటే "మా ఈ బంధం బహుజన్మలది." ఆయన నాకు ఇచ్చిన ప్రాముఖ్యత, స్వేచ్ఛ వల్ల ఆయన నన్ను ఒక సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తిని చేసినట్లుగా అనిపించేది. ఇంకా నా లోపల అపారమైన శాంతితో కూడిన శక్తి ప్రవహిస్తూ ఉండేది. ఇంతకంటే పొందవలసింది ఏమీలేదు అనికూడా అనిపించేది. ఆయన సమక్షంలో కలిగిన అనుభూతులు, అనుభవాలే కాకుండా ఆత్మ తాలూకు అనుభూతి ఎన్నో సందర్భాలలో విస్తృతంగా వచ్చింది. అలాంటి ఆత్మానుభూతి కలిగిన క్షణాలు అపూర్వము, అనిర్వచనీయము.

ఆయన తల్లిగారి అస్థికలు కాశీలో కలిపి జిన్నూరు వచ్చిన వారం రోజులకి నాన్నగారికి ఆరోగ్యం పాడయింది. అప్పుడు నాన్నగారిని మొదటిసారిగా హైదరాబాదు హాస్పిటల్ లో చేర్చాము. ఆయనకు అక్కడ 5 రోజులపాటు వైద్యం జరిగింది. అప్పటినుంచీ ఆయన ఆరోగ్యం పట్ల నాలో ఆందోళన మొదలైంది. హాస్పిటల్ నుంచి రోహిణి అనే భక్తురాలి ఇంటికి వెళ్ళి, అక్కడ ఒకవారం రోజులు గడిపి తిరిగి జిన్నూరు వచ్చారు. ఆ తరువాత అప్పుడప్పుడూ మళ్ళీ హాస్పిటల్ లో చేర్చటం, మందులు వాడటం అవసరమవుతూ వచ్చింది. 4 సం ॥ ల కాలంలో మధ్య, మధ్యలో వైజాగ్ హాస్పిటల్ లో ఉండవలసి వచ్చింది. ఆయన హాస్పిటల్ లో చేరిన ప్రతిసారీ నేను ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి, అక్కడ ఎన్నిరోజులు ఉంటే అన్నిరోజులూ దగ్గరుండి చూసుకోవడం జరిగింది.

2017 సెప్టెంబరు 23 న ఆయన పుట్టినరోజుకు నేను జిన్నూరు వెళ్ళినప్పుడు, నాన్నగారు చర్మంమీద దద్దుర్లు తో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అయినా ఆ సమయంలో కూడా మళ్ళీ హైదరాబాదు ప్రయాణం పెట్టుకున్నారు. ఎందుకు నాన్నగారూ ఇప్పుడు? మొన్నే హైదరాబాదు వెళ్ళి వచ్చారు కదా అని అడిగితే, ప్రసాదు అనే భక్తుని కూతురు పెళ్ళి నిమిత్తం వెళ్ళాలి. ఇదివరకు ఆయన కొడుకు వివాహం అయినప్పుడు వెళ్ళలేకపోయాము, అప్పుడు మాట నిలబెట్టుకోలేకపోయాము. ఇప్పుడు కూతురి వివాహానికి అయినా మనం తప్పనిసరిగా వెళ్ళాలి అంటూ, సునీల్ కి ఫోన్ చేయమని 4 రోజులలో విమానం టికెట్ తీయమన్నారు.

కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితిలోనే హైదరాబాదు వచ్చి అక్కడి భక్తులందరికీ దర్శనం ఇచ్చి 5 రోజులు హైదరాబాదులో ఉండి, ఆయన అనారోగ్యం గురించి ఎవరికీ తెలియనివ్వకుండా, అంతకుముందు ఎవరెవరి ఇంటికయితే వస్తానని చెప్పారో వారందరి ఇళ్ళకూ వెళ్ళి, ఎక్కువసమయం వారితో గడిపి, వారి హృదయాలు అనుగ్రహంతో నింపారు. ఆరోగ్యం బాగుపడేవరకూ అక్కడే ఉండమని చెప్పినా కూడా తిరిగి జిన్నూరు వెళ్ళారు.

జిన్నూరులో భక్తులందరికీ దర్శనం ఇచ్చి, డాక్టరుకి చూపించుకోవాలంటూ భీమవరం వెళ్ళి అక్కడ 4 రోజులు ఉండి, అందరితోనూ ఎక్కువ సమయం గడిపి వారికి ఆనందాన్ని, శాంతిని ప్రసాదించారు. ఆఖరి దర్శనం ఇవ్వడం కోసమే ఇలా వేగంగా ప్రయాణాలు చేస్తూ, భక్తులందరితో ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నారని తరువాత అర్థమయింది. అక్కడినుండి అక్టోబరు 13 న వైజాగ్ హాస్పిటల్ లో చేరారు. అక్కడ ఆయనకు తీవ్రస్థాయిలో చికిత్స జరిగితే, ఆయన పక్కనే ఉన్న సన్నిహిత భక్తులకు అది తీవ్రమైన ఆధ్యాత్మిక సాధన అయింది. అక్కడ ఊహకందని అనుభవాలు శిష్యుల సొంతమయ్యాయి. R. K, R. K అని తలపెట్టుకుంటూ, ఆఖరి రోజులలో రామకృష్ణపరమహంస లీలలు ఎలా ఉండేవో అలా, నాన్నగారు ఆయనలో జీవిస్తూ రామకృష్ణ పరమహంసని కళ్ళముందుకు తీసుకొచ్చి చూపించారు.

వైజాగ్ హాస్పిటల్ లో నెలరోజులు ఉండి, నవంబరు 13 న షర్మిల అనే భక్తురాలి ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ ఒకవారం రోజులు ఉన్నారు. అప్పుడు పరిపూర్ణానందస్వామి నాన్నగారిని చూడటానికి వచ్చారు. ఓపిక లేకపోయినా లేచికూర్చుని ఆయనతో కొంతసేపు మాట్లాడారు. పరిపూర్ణానందస్వామి చేపట్టిన కార్యక్రమాలను మెచ్చుకుని అభినందనలు తెలియజేసారు.

షర్మిలగారి ఇంటినుండి, పూర్తిగా తగ్గేవరకు ఉండమంటున్నా కూడా డా. వివేక్ గారిని రమ్మని ఆయన అనుమతి తీసుకుని, అంబులెన్స్ లో జిన్నూరు వెళ్ళారు. అక్కడ ఆయన కుమారుని ఇంట్లో 15 రోజులు పైగా ఉన్నారు. అరుణాచల దీపోత్సవం రోజు కింది పోర్షన్ కి ఆయన ఇంట్లో ఆయన గదిలోకి మారారు.

మానవాళి పట్ల, ప్రత్యేకించి భక్తులపట్ల ఆయనకున్న అపారమైన ప్రేమవల్ల ఆయన శరీర ఆనారోగ్యాన్ని కూడా లెక్కచేయలేదు. ఒక సందర్భంలో ఆయన నన్ను "ఎందుకమ్మా ! నాకు ఇంత శారీరక క్షోభ ? ఎవరికోసం ?" అని అడిగారు. భక్తుల కోసమే ఆయన శారీరక అనారోగ్యాన్ని, అసౌకర్యాన్ని భరిస్తున్నారని నా మనసుకు పూర్తిగా తెలుసు. ఎందుకంటే, ఆయన దగ్గరకు ఎంతోమంది సహాయాన్ని అర్థిస్తూ వచ్చేవారు. అంతేకాక అనారోగ్యంతో, దుఃఖంతో, క్షోభతో రక,రకాల సమస్యలతో వచ్చేవారు.

మహాత్ములందరూ కూడా శరీరాన్ని ధరించి భూమిమీదకు వచ్చిన తరువాత, శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేలోపు దయతో శిష్యుల ప్రారబ్ధాన్ని వారి దేహంమీదకు ఆపాదించుకుని వాటిని అనుభవించి దేహం చాలిస్తారని వారి చరిత్రలలో చదివి ఉన్నాము. అలా నాన్నగారు కూడా శిష్యుల శారీరక, మానసిక.... బాధలను ఆయన దేహం మీదకు తీసుకుంటున్నారన్న సంగతి ప్రత్యక్ష అనుభవంతో నాకు అర్థమయింది. అప్పుడప్పుడు నాకు భవిష్యత్తులో జరగబోయే సంఘటనలను బయటకు వెల్లడిచేసి చెప్పేవారు. వ్యక్తిగతంగా నాకు ఆయన ఇచ్చిన ఆదేశం ఏమటంటే, జీవితంలో ఏ విషయంలోనూ, ఎప్పుడూ కంప్లైంట్ ( పిర్యాదు ) చేయవద్దు అన్నారు. ప్రత్యేకంగా ఒక సందర్భంలో నాకూ, నాన్నగారి మనుమడు వర్మగారికి "మీరు నాపని చేయండి, నేను మీ పని చేస్తాను" అని చెప్పారు.

ఆయన శారీరక బాధలు మరింతగా పెరిగినప్పుడు, చూడలేక నాకు కన్నీళ్ళు వస్తుంటే భగవంతుడికి ఇంత క్రూరత్వం ఎందుకు నాన్నగారూ ? అని అడిగాను. దానికి ఆయన, "శరీరం వస్తే బాధలు తప్పవు. శరీరం, మనసూ ఉంటే తిప్పలు తప్పవు. శరీరం ఎక్కడ లేదో, మనస్సెక్కడ లేదో అక్కడ నేను ఉన్నాను." అన్నారు.

నాకూ, ఆయనకూ ఉన్న అనుబంధంలో ప్రత్యేకమయినదీ, అమూల్యమయినదీ ఏమిటంటే, నాన్నగారు ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు, కాఫీ తాగినప్పుడు వాటిని నాతో పంచుకునేవారు. ఆ అలవాటు ప్రకారం హాస్పిటల్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన తిన్న తరువాత మిగిలిన వాటిని నన్ను తినమనేవారు. ఆయన ఆరోగ్యం మరీ బావుండని ఒక సమయంలో, ఆయనకు ఇష్టమయిన నొప్పి తగ్గించే అల్ట్రాసెట్ మందు కూడా నన్ను వేసుకోమన్నారు. నేను ఒకటి వేసుకుంటాను, నువ్వూ ఒకటి వేసుకుని ప్రశాంతంగా పడుకోమ్మా ! అన్నారు. నాకు కళ్ళల్లోంచి నీళ్ళు ధారగా కారాయి. ఆయన పరిస్థితి చూసి నేను బాధ పడుతున్నానని గ్రహించి, నా నొప్పికి ఇది వేసుకుంటున్నాను, నీ మనసుకి కలిగిన నొప్పికి నువ్వుకూడా వేసుకుని నిశ్చింతగా పడుకో అని చెప్పకుండానే చెప్పారు.

నాకు చాలా సందర్భాలలో కన్నీళ్ళు వచ్చేవి. కొన్నిసార్లు కృతజ్ఞతతో, కొన్నిసార్లు ఆయనపట్ల అపారమైన ప్రేమతో, కొన్ని సందర్భాలలో ఆయన అనారోగ్యం చూడలేక దుఃఖంతో కన్నీళ్ళు వచ్చేవి. ఆయన నాకు శక్తిని, సహనాన్ని, క్షమాబుద్ధిని ..... ఇంకా దేహబుద్ధిని కోల్పోయి లోపల విశాలత్వం పొందడానికి అవసరమైనవన్నీ అందిస్తూ వచ్చారు. వృత్తి, కుటుంబము, పరిసరాలు, సమాజము, ప్రపంచము అన్నింటినీ మరిచిపోయి ఒక్క ఆయనపట్లే ఏకాగ్రత కుదిరేలా చేసి మనసుని పవిత్రంచేస్తూ వచ్చారు.

ఆల్చిప్పలో పడ్డ నీరు కాలక్రమంలో పరిణామం చెంది ముత్యంగా ఎలా మారుతుందో, అలా మనసుని ఆయన ఉన్నచోటనే కేంద్రీకరించి, ఏకచింతనతో శరణాగతి చెందిన భక్తులను ఆణిముత్యాల్లా తయారుచేసారు. ఆయన శరీరం విడిచిపెట్టేలోపు ఈ ప్రక్రియ అంతా చాలా విచిత్రంగా, వేగంగా చేసుకుంటూ వచ్చారు.

కొన్ని సందర్భాలలో ఆయన రెండుచేతులతోనూ నా బుగ్గలు పట్టుకుని ఎంతబాగా చూసుకున్నావమ్మా నన్ను ? అనేవారు. ఆయన వేలాదిమంది భక్తుల్ని ఎంతో అపురూపంగా చూసుకున్నారు. అలా చూస్తే మనం చేసింది ఏమీలేదు. అందర్నీ ప్రేమగా చూసుకుంటూ వాళ్ళు ఆయనని ప్రేమించినా, ప్రేమించకపోయినా వాళ్ళ బాధ్యతలన్నీ భుజాలమీద వేసుకున్నారు. భౌతికంగా మానసికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా అన్నివిధాలా అందరికీ సహకరిస్తూ ఎన్నో జీవితాలని ఉజ్వలమయ్యేలా చేసారు. ఎటువంటి నియమ, నిబంధనలూ లేకుండా, సాధన పేరుమీద ఎవర్నీ కష్టపెట్టకుండా, జ్ఞానం మనకి సునాయాసంగా రావాలనే ఉద్ధేశ్యంతో నిరంతరం శ్రమిస్తూనే జీవించారు. ఆయనతో గడిపిన జీవితం భక్తులందరికీ ఒక మహత్తరమైన వరం. ఆయన బోధ, ఆయన అనుగ్రహం, ఆయన ఆశీర్వచనం మనకే కాదు, మన ముందుతరాల వారందరికీ కూడా అంది వారు దుఃఖ రహిత స్థితికి వెళ్ళగలుగుతారు. 5 రోజులలో ఆయన వెళ్ళిపోతారు అనగా కళ్ళుకూడా తెరవలేని స్థితిలో, మాట ముద్దగా వస్తున్న సమయంలో మెల్లగా కళ్ళు తెరచి, నా కళ్ళల్లోకి చూసి నువ్వు వెళ్ళిరామ్మా! ( You go and come ) అన్నారు. మిమ్మల్ని ఒదిలి ఎక్కడికీ వెళ్ళను నాన్నగారూ! మీతోనే ఉంటాను అంటే, నేను ఇంకో 5 రోజులలో వెళ్తున్నాను అన్నారు.

ఆయన అన్నట్లుగానే డిసెంబరు 29 వైకుంఠ ఏకాదశి మహాపర్వదినం నాడు, మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు పూర్తి ఎరుకలో నోట్లో వేసిన తులసి చుక్కలు గుటకవేసారు. ఒక చేతితో ఆయన చేతిని పట్టుకొని, మరోక చేతితో ఆయన హృదయంపైన మెల్లగా నిమురుతూ నాన్నగారూ, నాన్నగారూ అని పిలుస్తూ ఉండగా, వెళ్ళారని కూడా తెలియకుండా మహామౌనంలోకి నిశ్శబ్ధంగా దేహాన్ని విడిచిపెట్టారు. ఆయన చెప్పినట్లుగానే ప్రారబ్ధం కూడా మనల్ని విడదీయకూడదు అన్న మాటను నిజంచేసి చూపించారు. ఆయన తుదిశ్వాస వరకూ నన్ను ఆయన సమక్షంలోనే ఉంచుకుని, నా చేతితో ఆయన చేయి పట్టుకుని ఉండగా, 5 రోజుల ముందుగానే తెలియజేసి మరీ దేహాన్ని చాలించారు. అటువంటి ప్రేమకు సమానమైనది కానీ, దానికి మించినది కానీ మనకు ఈ భూమిమీద లభించదు.

నాన్నగారి దివ్య పాదపద్మములకు హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలి.

"Nanna lives in our hearts forever!" - (By Dr.Usha Garu)

Nannagaru! He has invaded my life like a strong sweet perfume that aroma of which never goes away! He has engulfed me like a whirlpool, snatching away from me everything that I could call me and mine! We had no mediators between us as I belonged to him! (He said many times on many occasions that I was born for him) I was in search of him from my very childhood, but it took him 17 years to knock on my door though he had been invisibly guiding me right from the time of my birth. Being born with an intense quest for Truth, nothing interested me, no religious practice made me complete. From the day he stepped into my life physically, it has been nothing but pure magic! Every step turned out to be a miracle and miracles became a norm! My journey with him can’t be written in short as I have volumes to write, but let me make it brief (as per the requirement.) He once said, “Unlike very close devotees of Bhagavan who parted from him physically by destiny, I don’t want you to part from me even physically. Destiny should not part us!”

From the time we met in this life, he called me his spiritual daughter. Sometimes he said that I am his ‘Manasika Putrika’, meaning ’the person mentally connected as his daughter’. Most of my life revolved round him either traveling with him or doing his Ashram work, and that was my priority. Everything else would fall in place, though there were occasional struggles. After Nannagaru’s mother passed away, my role changed from spiritual daughter to that of his mother. He proclaimed to all the devotees that his mother did not leave him an orphan but gave me as his mother before she left. He would repeat it many times and there was never a day that went without mentioning my name - that was the ultimate intimacy that I share with him in this life (which according to him is of many lives). The importance and freedom that he gave me made me feel on Top of the world always and I would have tremendous power gushing from within. I always felt there is nothing that cannot be achieved. The glimpses of Truth that I tasted in his presence and even in his physical absence can’t be explained in words! Coming to the point of my Journey in the last 3 months before he left his physical frame - It all started from his birthday which falls on September 23rd. I had been in his presence as usual and since I had been with him during every hospital admission from his first admission in Hyderabad 4 years ago, and having known his health condition in detail, I knew he was coming up with new health issues. My fear about his physical illness increased as he was getting weaker and unstable. In spite of his developing skin rashes and total discomfort, he traveled to Hyderabad to attend a wedding he promised earlier. But I knew deep in my heart that he came to bless Hyderabad Devotees one last time!

It was on October 13th that he got admitted in Apollo Hospital in Vizag, in a risky condition for which he had to undergo intensive medical treatment. To us devotees that were at his bed side, it was an intense spiritual treatment. It turned out to be an exclusive roller coaster journey, where Nanna chanting the name RK (Rama Krishna) became RK himself and showed us the last days of RK by re-living it himself. We were seeing RK in Nanna completely; and my role became that of a mother to this universal God Father that turned God Baby to teach me a lot of things and make me spiritually independent. The past two and half months with him was an unparalleled spiritual instruction by him through his physical suffering, rather than the loving and graceful preaching that he did in his entire life time. It had such a strong impact on me that maybe nothing ever will really influence me again! Other than his Love for humanity, especially to his devotees, he did not care for his body nor comfort. He questioned me once, ’Why am I suffering so much? For whose sake?!’ I completely knew that he was suffering for his devotees, for people that sought his help to free them of ill health, from sadness, and from suffering of various types. Every saint underwent physical suffering before parting from the body out of compassion for their devotees and to remove their suffering. Intermittently he kept hinting to me what was going to happen next. He advised me not to complain - never complain! In between he told specifically to Varma (Sri Nannagaru’s grandson) and to me, ’You do my work, I will do yours!’

When he was suffering with intense pain, I cried & said, “Nanna, how can God be so cruel?!” He replied “If body comes, suffering comes too. Where there is no body, where there is no mind, in that place I Am!” One unique feature that always touched me right from the beginning is his sharing food with me. He would always share his food with me, and whatever food was left over by him, he would tell me to eat it up. On one occasion he shared his medicine too - Ultracet (the pain killer that he was so fond of). He said give me one and you take one and sleep! Tears rolled many a time, sometimes with gratitude, at times with love, at times with sorrow unable to see his discomfort. He taught me patience, endurance, and forgiveness. He made me rise above the body consciousness by bringing single pointed attention to him forgetting everything else. He made himself a priority to me by pretending to be dependent which he never was nor will ever be - to make the learning process quick before he finally parted, as he wouldn’t go without completing all the lessons that were meant to be learnt by heart. Many times he would physically bless me holding my cheeks and saying “How well you took care of me” (ఎంత బాగా చూసుక్తన్నావు అమామ ననుా). But then how well he has looked after thousands and thousands of his devotees all over the world! He attended to their every need, be it physical, mental, emotional or spiritual. Unlike other spiritual masters, he had no limitations or restrictions. He never imposed anything on anyone, he imposed no practices, as he wanted to bestow realization to one and all without any struggle and effort. That tremendous pure Love expressed in human form is the rarest and the precious years spent with him was the rarest of boon for all his devotees. His teachings shall live on, blessing all for generations to come and uplift them from sorrow to joy!

Five days before he left his mortal body, in midst of his physical suffering when he could hardly move even his eyelids, he opened his eyes and looked into mine, and said “You go and come!” I said Nanna I will not leave you, I will be with you only. He then said, “I will leave in 5 days”. And depart he did in 5 days at around 12 Noon on 29th December on the most auspicious day of the year, Vaikunta Ekadasi. He was completely conscious, drinking the “Tulasi rasam” that I poured into his mouth. My one hand was holding him and one hand caressing his chest gently calling him - NANNAGARU! He silently parted - The greatest and adorable gift to humanity parted in complete silence without a trace that he actually left - maybe to prove that there can never ever be parting in true sense. As he said destiny could not part us till he breathed his last nor after that. WE LOVE YOU NANNA FROM THE BOTTOM OF OUR HEARTS!

Thursday, December 24, 2020

"శ్రీ నాన్నగారు సాక్షాత్తు వేంకటేశ్వర స్వామియే" - (By వర్మ గారు)

శ్రీ నాన్నగారితో నా చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు

నా ఎనిమిదవ సంవత్సరం వరకు శ్రీ నాన్నగారి దివ్య సాన్నిధ్యం లో ఉండగలిగే భాగ్యం నాకు లభించింది. ఆ తరువాత అన్ని సెలవులలో జిన్నూరుకు రావడం, అరుగు మీద ఆడుకోవడం, శ్రీ నాన్నగారి దర్శనార్థం వచ్చే భక్తులను చూడటం జరిగింది. కిరాణా సామాను కొనడానికి శ్రీ నాన్నగారు నన్ను సైకిల్ మీద పాలకొల్లు తీసుకెళ్లిన రోజులు నాకింకా గుర్తు. నా ఏడవ లేక ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో అనుకుంటాను నా కాలు విరిగింది. అప్పుడు తరచుగా నన్ను ఇంటి లోపలి నుండి బయటకు, బయట నుండి లోపలకు తిప్పమని ఏడ్చి మా కుటుంబ సభ్యులను ఇబ్బంది పెట్టాను. వారు నాతో విసుగు చెంది నా పై కోపగించుకున్నప్పుడు, నాన్నగారు వారిమీద అరిచేసి 'నేను చూసుకుంటాను' అని అన్నారు. నేను అడిగినప్పుడల్లా నాన్నగారు నన్ను ఇంటి లోపలి నుండి బయటకు, బయట నుండి లోపలకు తిప్పారు. రామాయణ, మహాభారత, భాగవతం ప్రతీ ఒక్క బొమ్మల పుస్తకం నాకు కొనిచ్చారు. పోస్ట్ ఆఫీస్ లో జరిగిన ప్రతీ ప్రవచనానికి వెళ్ళేవాడిని. ఆయన చెప్పిన ప్రతీ మాట నన్ను వెంటాడేది. నాన్నగారికి అంతటి జ్ఞానం ఎక్కడనుంచి లభించింది? అని ఆశ్చర్యం వేసేది. ఎందుకంటే అంతటి జ్ఞానం కలిగిన వారిని నా జీవితంలో ఎన్నడూ కలవలేదు. ఒక బంధువు చేసిన విజ్ఞప్తి వలన నేను ఆవిడకు 'అమృత వాక్కులు' అనే పుస్తకం గట్టిగా చదివి వినిపించడం జరిగింది. ఆ తరువాత యవ్వనంలో ఉండే ఆకర్షణల వలన శ్రీ నాన్నగారి ప్రవచనాల పట్ల నాకు శ్రద్ధ తగ్గిపోయింది. మళ్ళీ నా 18వ సంవత్సరంలోనే శ్రీ నాన్నగారి ప్రవచనాల పట్ల శ్రద్ధ కలిగింది. శ్రీ నాన్నగారు నా జీవితానికి సంబంధించి ఎలాంటి సలహా ఇచ్చినా అది గుడ్డిగా ఆచరించమని మా అమ్మ నాకు తరచుగా చెబుతూ ఉండేవారు. అలా చేయడం నాకు అలవాటుగా మారిపోయింది.

శ్రీ నాన్నగారి గురించి గమనించి విశ్లేషించి తెలుసుకున్న కొన్ని విషయాలు

శ్రీ నాన్నగారికి అందరి నుండి ఎంతో ఆదరణ లభించేది అన్న విషయం నాకు తెలుసు. బాల్యం నుండి నేను శ్రీ నాన్నగారిని పరిశీలించిన, నా ఇంగిత జ్ఞానంతో, నా నమ్మకము , నిశ్చయము కొరకు కొంత విశ్లేషణ చేసాను.

a) శ్రీ నాన్నగారు ఒక సుసంపన్నమైన కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆయనకు పని చేసి సంపాదించవలసిన అవసరం లేదు. అయినా అన్ని కాలాల్లో ఎలాంటి వాతావరణం లో అయినా ప్రతీ చోటికి సైకిల్ మీద వెళ్లి ఎందుకు ప్రబోధిస్తున్నారు?

b) అందరిలాగ ఆయన రుచికరమైన భోజనం ఎందుకు ఆస్వాదించడం లేదు?

c) తమ గదిలో ఏకాంతంగా ఉండినా, అంత ఆనందంగా సౌకర్యవంతంగా, సినిమాలు వెళ్ళకుండా, స్నేహితులు తో కబుర్లు చెప్పకుండా, ఎటువంటి వినోద విహారాలు లేకుండా ఎలా ఉండ కలుగుతున్నారు?

d) బాహ్యంగా ఏవైనా కష్టాలు వచ్చినా, ఎవరైనా విమర్శించినా ఎటువంటి ప్రతిక్రియ లేకుండా అంత ప్రశాంతంగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు?

e) తమ ప్రవచనాలలో ఏదైనా అబద్ధం చెప్పవలసిన అవసరం ఆయనకు ఉందా?

f) మన జీవితాలకు ఆయన ప్రబోధనలు కాకుండా వేరొక ప్రత్యామ్నాయం కలదా?

ఇటువంటి ప్రశ్నలు నా మనస్సును మార్చడమే కాక శ్రీ నాన్నగారి పట్ల నా భక్తి ఆదరణలను పెంచాయి.

మార్పు

బాల్యంలో చదివిన కొన్ని పుస్తకాలతో ప్రభావితుడనై శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి అంటే నాకు ఎనలేని ప్రేమ కలిగింది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి భక్తిగీతం ఏదైనా వినగానే ఒక ప్రశాంతమైన ధ్యానస్థితి లభించేది. కాలక్రమేణ అదే ప్రశాంతత శ్రీ నాన్నగారి ప్రవచనాలు వినడంలో లభించింది.

ఒకరోజు నేను నాన్నగారిని: ‘నాకు వైరాగ్యం ఎలా కలుగుతుంది?’ అని అడిగాను. అప్పుడు నాన్నగారు: ‘ నీకు వేంకటేశ్వర స్వామి అంటే ఇష్టం కదా? (నేను ఎప్పుడూ ఆయనతో చెప్పలేదు) అని అంటూ ‘ఓం నమో వేంకటేశాయ’ అనే నామం ఉపదేశించారు. అదే రోజు నాకు శ్రీ విష్ణుసహస్రనామం పుస్తకం ఇచ్చి అది ఎలా చదవాలో కూడా చెప్పారు. ‘ఓం నమో వేంకటేశాయ’ నామంలోని ప్రతీ పదానికి అర్థం కూడా చెప్పారు.

కొంతకాలానికి నాకు పుణ్యక్షేత్రాల్లోని దేవాలయాలు చూడాలనిపించింది. నాన్నగారి అనుమతి లేకుండానే తమిళనాడులో సుమారు అన్ని దేవాలయాలు చూసాను. క్రమేణ నాకు చేసే పనిపట్ల ఆసక్తి తగ్గిపోయింది. అప్పుడు నేను నాన్నగారికి ఫోన్ చేసి ‘ నాకు పని పట్ల ఆసక్తి తగ్గుతుంది. మీరే మార్గదర్శనం చేయాలి’ అంటే నాన్నగారు అన్నారు: ‘ కర్తవ్యమే దైవం ( డ్యూటీ ఇస్ గాడ్). భగవంతుని కోసం నీ కర్తవ్యం నిర్వర్తించు. అప్పుడు భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు’. నా అదృష్టం ఏమిటంటే నా జీవితానికి సంబంధించిన ప్రతి చిన్ననిర్ణయం నాన్నగారే తీసుకున్నారు. అది ఎప్పుడు కూడా అతి సులభంగా, స్పష్టంగా ఉండేది. ఇలా చేయడం నాకు ఎంతో ఉపశమనం కలిగించేది. ఆయన చెప్పింది గుడ్డిగా అనుసరించడం సౌకర్యవంతముగా ఉండేది.

శ్రీ నాన్నగారి ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు ఎన్నో విన్నా, నాకు అలాంటి ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు కలుగలేదు. నాకు కనీసం స్వప్నదర్శనం కూడా లభించదేమిటి అని ఆశ్చర్యం కలిగేది. 2015 లో నాన్నగారు భీమవరంలో మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు: ‘నీ వయస్సు ఇప్పుడు 40 దాటింది కదూ’ అని అడిగారు. నేను ‘ఔను’ అన్నాను. అప్పుడు నాన్నగారు సూటిగా నా కళ్లల్లోకి చూసారు. ఆ చూపు మామూలుగా కాకుండా కొంత వేరుగా అనిపించింది. అంతకు మించి ఇంకేమీ జరుగలేదు.

ఒక రెండు మూడు రోజుల తర్వాత నాన్నగారు నాకు సంబంధించిన నిర్ణయం ఒకటి తీసుకున్నారు. దాన్ని నేను ఆంతరంగికంగా వ్యతిరేకించాను. ఈ విషయం నేను ఎవరికీ చెప్పలేదు. కొంతసేపటికి శ్రీ నాన్నగారు నన్ను పిలిచి ‘జిన్నూరు తిరిగి వెళ్తున్నాను’ అని చెప్పారు. అప్పుడు ఏదో పొరపాటు జరిగింది. నాన్నగారు నా అంతరంగం గ్రహించారు అనిపించింది. నాలో ఒక ఆంతరంగిక ఘర్షణ మొదలయ్యి ‘ఇంతేనా? మన అనుబంధానికి ఇంతకన్నా విలువ లేదా?’ అని అనిపించింది. కాని నాన్నగారు జిన్నూరు తిరిగి వెళ్ళిపోయారు.

నాకు రెండు రోజులు నిద్ర పట్టలేదు. నేను ఎంతో ఘర్షణకు గురయ్యాను. నాన్నగారు పాలకొల్లులో ఉన్నారని తెలుసుకుని అక్కడికి వెళ్ళాను. కాని నాన్నగారు నాతో మాట్లాడలేదు. భీమవరం తిరిగివచ్చి ఆంతరంగికంగా ఎంతగానో ఘర్షణ పడ్డాను. ఈ విషయం ఎవరితోనూ చెప్పలేదు. ఈ బాధ తట్టుకోలేక నేను అశాంతపూరితమైన తలంపులతో సమయాసమయాలు లేకుండా వీధుల్లో తిరిగాను. అనుబంధం అంటే ఇంతేనా? నాన్నగారు కాకుండా నేను ఇంకెవరిమీద ఆధార పడగలను? నాకెవరూ కనిపించలేదు. అదే సమయంలో ‘నేనేవరను?’ అని తీవ్రంగా ప్రశ్నించుకున్నాను. అప్పుడు నేను దేహం నుంచి విడిపోయినట్లు, అసలు ప్రపంచమే లేదు, ఇదంతా మాయ అనే అనుభవం కొద్ది నిమిషాల పాటు కలిగింది. ఈ సంఘటన తర్వాత నాన్నగారు మళ్ళీ నా పట్ల ప్రేమగా ఉండటం మొదలుపెట్టారు. అప్పుడు నాకు అమృతవాక్కులు నిజంగా అర్థం అవ్వడం (సరైన అర్థం తెలియడం) మొదలైంది. దీనివలన నాకు నాన్నగారి subject అర్థం అవ్వడం మొదలైంది.

ప్రతీ ఆదివారం నేను జిన్నూరు వెళ్ళేవాడిని. శ్రీ నాన్నగారు నాకు కనీసం ఒక అరగంట ప్రత్యేకంగా కేటాయించేవారు.

శ్రీ నాన్నగారి జ్ఞాపకాలు:

a) ఒకసారి నేను ఉద్యోగరీత్యా వేరే ఊరిలో స్థిరపడటానికి నాన్నగారి అనుమతి కోరాను. నాన్నగారు అన్నారు: ‘ నువ్వు భీమవరంలోనే ఉండు. ఇంటి నుండే పని చేసే అవకాశం నీకు లభిస్తుంది’. ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే వారంలోపే నాకు ఇంటినుండి పనిచేసే అవకాశం ఒక స్నేహితుడి ద్వారా లభించింది. అదీను బయట ఉద్యోగాల కన్నా ఎక్కువ జీతం.

b) ఒక 3 సంవత్సరాల తరువాత office లో మనస్పర్ధలు ఉన్నాయని నాన్నగారితో చెబితే, ‘ఆ ఉద్యోగం వదిలేసేయి’ అని నాన్నగారు అన్నారు. కాని ఆ ఉద్యోగం వదలడానికి నేను సంకోచించాను ఎందుకంటే office వారు నా పై ఎంతగానో ఆధారపడి ఉన్నారు. నేను ఉద్యోగం వదిలేస్తే వారు ఎంతో ఇబ్బందిపాలు అవుతారు. కొన్ని రోజులు గడిచాక నాన్నగారు నన్ను మళ్ళీ పిలిచి ఉద్యోగం వదిలేయమన్నారు. అప్పుడు ఇంకో ఉద్యోగం దొరకక మునుపే ఈ ఉద్యోగం వదిలేసాను. 24 గంటలు లోపే, ఎటువంటి application పెట్టుకోకుండానే, నాకు ఇంటినుండే పని చేసే ఉద్యోగం లభించింది.

c) ఒక సంవత్సరం తరువాత నాకు ఒక చిన్న consultancy పెట్టుకోవాలని అనిపించింది. అనుకోకుండా నాన్నగారు వెంటనే దానికి తమ సమ్మతం ఇచ్చారు. registration పూర్తి అవ్వక మునుపే నాకు ఒక project కూడా లభించింది.

d) ఒక contract గురించి ఇంకొక దేశం వెళ్ళాలిసి వచ్చింది. వెంటనే ఆ contract లభించడం, దానికి మంచి రుసుము లభించడం జరిగాయి. నేను తిరిగి వచ్చాక, నాన్నగారు ‘వారు చాల మంచి ధర ఇచ్చారు కదూ?’ అని అన్నారు.

e) నాకు Phd చేయాలనే తలంపు కలిగింది. ఆదివారం నాన్నగారిని కలిసినప్పుడు, నేను నాన్నగారికి ఏమీ చెప్పక మునుపే నాన్నగారు అన్నారు: ‘Phd గురించి ఆలోచించకు. నీకు Phd అనవసరం’.

f) అది 23rd September 2017 తేది, సమయం సుమారు 1.30 pm. భక్తులందరూ నాన్నగారి ప్రవచనం గురించి ఆశ్రమంలో వేచి ఉన్నారు. నాన్నగారు చాలా అలసిపోయి తమ ఇంట్లో ఉన్నారు. నాన్నగారిని చూస్తే అసలు మంచం నుంచి లేవగలుగుతారా అనిపించింది. కొన్ని నిమిషాల్లో నాన్నగారు ఎంతో శక్తివంతంగా మరియు చిరునవ్వుతో కనిపించారు. ఆశ్రమానికి వెళ్లి ఒక అధ్బుతమైన ప్రవచనం ఇచ్చారు. ప్రవచనం చెప్పేటప్పుడు నాన్నగారు ఒక దివ్యశక్తి యొక్క పనిముట్టువుగా మారిపోయేవారు. భౌతికదేహ పరిస్థితితో సంబంధం లేకుండా ఒక అద్భుతమైన శక్తి నాన్నగారి ద్వారా ప్రవహించేది.

చివరి రోజుల్లో శ్రీ నాన్నగారి సహవాసం:

నాన్నగారు skin treatment గురించి భీమవరం వచ్చారు. Time కి మందులు అందించే అవకాశం శ్రీనివాస్ గారితో పాటు నాన్నగారు నాకూ కలుగచేసారు. నాన్నగారికి ఒళ్ళంతా ఎర్రటి దద్దుర్లేసి విపరీతమైన దురదగా ఉండింది. అది పరిశీలించిన డాక్టర్ అన్నారు: ‘దద్దుర్లు చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయి. నాన్నగారు విపరీతంగా బాధ పడుతున్నారు’. భీమవరం నుండి బయలుదేరే వరకు నాన్నగారు భక్తుల కోసమే తమ సమయాన్ని కేటాయించారు. భక్తులతో ఉన్నంత సేపు నాన్నగారికి time తెలియదు. ఆ సమయంలో నాన్నగారు శ్రీ రామకృష్ణుల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడారు.

ఒక రాత్రి నాన్నగారు నన్ను దగ్గరికి పిలిచి ఇలా అన్నారు: ‘ఇంక సరిపోతుంది మాకు సరిపడా వయసు ఉంది కదా! ఇంకా ఉన్నా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి’. నాకు కేటాయించిన కొన్ని బాధ్యతలను ఎలా నెరవేర్చాలో తెలిపి తిరిగి జిన్నూరు వెళ్ళిపోయారు. మరుసటి రోజు వైజాగ్ వెళ్లి అక్కడ treatment గురించి ఒక హాస్పిటల్లో చేరారు అని తెలిసింది.

నేను వైజాగ్ వెళితే నాన్నగారు ఒప్పుకుంటారో లేదో అనే సంశయం లో ఉండగా, అత్యవసరమైన ఒక లోజీసాఫ్ట్ ఆయింటుమెంటు విశాఖపట్టణం లో దొరకట్లేదని, అది కొని తీసుకురమ్మని నాన్నగారి దగ్గర నుండి కబురు వచ్చింది. వెంటనే సంతోషంగా కొన్ని డబ్బాలు పట్టుకొని వెళ్లాను. నన్ను చూడగానే నాన్నగారు చిరునవ్వుతో ‘ఎన్ని తెచ్చావు?’ అన్నారు. 50 అనగానే నాన్నగారు నవ్వారు.

ఆ సమయంలో నేను పూర్తి చెయ్యవలసిన కొన్ని వృత్తి బాధ్యతలు ఆశ్చర్యకరంగా శ్రీ నాన్నగారి అనుగ్రహంతో బాహ్య కారణాల వల్ల వాయిదా పడగా, నాకు ఆయనతో కలసి ఉండే అవకాశం దొరికింది. ఒక రాత్రి డాక్టర్లు మమ్మల్ని పిలిచి: ‘కొన్ని మందుల వాడకం వలన శ్రీ నాన్నగారి కండిషన్ చాలా క్రిటికల్ గా ఉంది’ అన్నారు. మేము నాన్నగారితో ఆ విషయం చెప్పలేదు, కానీ కొద్దిసేపటికి కళ్ళు తెరిచి “కంగారు పడవద్దు, నేను వెళ్ళిపోవటం లేదు”, అని మాతో చెప్పి, డాక్టర్లతో “మీరు ఇంటికి వెళ్లి ప్రశాంతముగా నిద్రపోండి, రేపు సాయంత్రానికి అన్నీ చక్కబడతాయి” అన్నారు. మర్నాడు సాయంత్రం ఒక చర్మవ్యాధి నిపుణుడు ఇచ్చిన మందుతో మంత్రం వేసినట్టుగా చర్మవ్యాధిబాధ తగ్గింది. మర్నాడు మెడికల్ రిపోర్టులు కూడా మామూలుగా వచ్చేసాయి.

హాస్పిటల్ లో ఉండగా తీవ్రమైన బాధ వలన రాత్రుళ్ళు నాన్నగారికి నిద్ర ఉండేదికాదు. కొంతమంది భక్తుల విజ్ఞప్తి మేరకు అపోలో హాస్పిటల్స్ వారు నాన్నగారికి ఇతర భక్తుల నుండి infections రాకూడదని ఒక ప్రత్యేకమైన ICU room కేటాయించారు. అక్కడి staff కూడా ఎంతో గౌరవంగా నాన్నగారి పట్ల ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించారు. నాన్నగారు పడే శ్రమ, తీవ్రమైన బాధ చూడలేక ఒకరోజు బయటికి వచ్చి భగవాన్ పటం ముందు ఏడ్చాను “ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆయనను పనిముట్టువుగా ఉపయోగించుకొని ఇప్పుడు ఈ బాధల్లో వదిలేసావు, నువ్వు కర్కశుడవు. దయచేసి ఆయనను ఈ శరీరం నుంచి విడిదల చేసి ఆయనకి ఉపశమనం కలిగించు” అని ప్రార్థించాను. నాన్నగారు శరీరం నుంచి విడుదల పొందాలని కోరుకుంటూ కొన్ని గంటలు వేచిచూసాను. శ్రీ నాన్నగారు కళ్ళు తెరిచి “నేనెప్పుడు చనిపోతాను అని అలా అనుకోకూడదు” అన్నారు. అప్పుడు నాతప్పు నాకు తెలిసింది, శ్రీ రమణ మహర్షులకు నాన్నగారికి బేధం లేదు అని అర్ధం అయ్యింది.

హాస్పిటల్ లో ఉన్నంత కాలం నాన్నగారు ‘RK, RK’ అని కలవరించారు. రకరకాల health complications రావడం వలన నాన్నగారు సుమారు 30 నుండి 40 రోజుల వరకు హాస్పిటల్లో ఉండవలసి వచ్చింది.

హాస్పిటల్ నుండి నాన్నగారిని శర్మిల అనే భక్తురాలి ఇంటికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. అప్పుడు నాన్నగారు తమంతట తాముగా లేవడం లేక కూర్చోవడం అనేది చేయలేకపోతున్నారు. ఒకరోజు పరిపూర్ణానంద స్వామిజీ నాన్నగారిని కలవడానికి వచ్చారు. అది తెలిసిన వెంటనే నాన్నగారు ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా తమంతట తాముగా లేచి కూర్చొని స్వామీజీ తో మాట్లాడారు. పరిపూర్ణనానంద స్వామి చేస్తున్న పనులను అభినందించారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత నాన్నగారు తిరిగి జిన్నూరు చేరుకున్నారు.

విశాఖపట్టణం నుంచి జిన్నూరు తిరిగి వచ్చాక కొద్దిరోజులు గాలి వెలుతురు మొదటి అంతస్తులో బాగుంటాయని నాన్నగారు తన కుమారుని ఇంట్లో ఉన్నారు. ఆ సమయంలో వేల్పూరు ఆశ్రమం నుంచి కొందరు భక్తులు, శ్రీ రమణ మహర్షుల శిష్యులైన శ్రీ పళని స్వామి గురించి ముద్రించిన పుస్తకం తెచ్చారు. పుస్తకం అట్టపైన రమణులు పళని స్వామి కలిసి ఉన్న బొమ్మ చూసి నాన్నగారు చిరునవ్వుతో దానిని ప్రేమగా హృదయానికి హత్తుకున్నారు. నాన్నగారు తమ ప్రవచనాలలో ప్రస్తావించిన విరూపాక్ష గుహలో భగవాన్ తో తమకు గల అనుబంధం నిర్ధారణ అయినట్లు అనిపించింది. ఒక రోజు నాన్నగారు నన్ను పిలిచి నాలుగు వేళ్ళు చూపించి తన గదిలోనే ఉండిపోమన్నారు. అప్పటివరకు ఆయనకి ఎదురుగా ఉన్న గదిలో రాత్రిపూట పడుకునేవాడిని. ఆ రోజునుంచి రాత్రి పగలు ఆయన పక్క నుంచి కదలలేదు. అయిదవ రోజున I LOVE YOU అన్నారు. తరువాత ఏమైయిందో తెలియదు నాలో ఉన్న శక్తి అంతా హరించిపోయింది. నేను ఇదివరకటిలా ఆయన పనులు ఏమీ చెయ్యలేకపోయాను. తాము బయటకు వెళ్ళాలి అనుకొంటే నన్ను పిలిచేవారు. భీమవరం లో మా ఇంటికి కొద్ది రోజులు ఉందామని వెళ్లి ఉండలేక తిరిగి వచ్చేసి, చివరి పది రోజులు కదలకుండా నాన్నగారి పక్కనే ఉండిపోయాను. నాలాగా ఆయనతోపాటే ఉన్న ఉషా అనే భక్తురాలు ‘నాన్నగారు 5 రోజుల్లో శరీరం వదిలేస్తానని చెప్పారు’ అని అన్నారు. ఆ సమయంలో నేను అక్కడ లేను. 5 రోజుల తరువాత తిథి వైకుంఠ ఏకాదశి అని కూడా ఆవిడ చెప్పారు. వెంటనే మనస్సులో అనుకొన్నాను. అదే ఆయన సంకల్పం అయితే అలాగే జరుగుగాక!

చివరి రోజు మధ్యాహ్నం వరకూ భక్తులు ఆయన దర్శనానికి వస్తూనే ఉన్నారు. మధ్యాహ్నానికి కొద్ది నిమిషాల మునుపు నాన్నగారికి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలిగింది. మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో శ్రీ నాన్నగారు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టారు. ఆ సమయంలో అంతకు ముందు ఆయన ముఖములో ఉన్న బాధ మాయమై కాంతివంతంగా మారింది. భక్తులు మరియు కుటుంబ సభ్యులు గౌరవంతో ఆయన దివ్యమైన భౌతిక దేహం అదే రోజున మహా సమాధి చేసారు.” శ్రీ నాన్నగారి సందేశం ఏమిటంటే subject మీదే దృష్టిని ఉంచండి, వేరే దేనిమీద ఉంచకండి.

శ్రీ నాన్నగారు సాక్షాత్తు వేంకటేశ్వర స్వామియే

నాన్నగారు ఒక సిద్ధపురుషులు, మహాజ్ఞాని. ఎవరు ఎలా చూస్తే అలాగే కనిపిస్తారు. ఆయన్ను నేను బాగా పరిశీలించి తెలుసుకున్న విషయం ఇదే.

ఒకరోజు నేను నాన్నగారి దర్శనార్థం తిరువన్నామలై లోని ఆంధ్రాశ్రమానికి వెళ్ళాను. భక్తులు ఎక్కువమంది ఉండేసరికి దూరంగా గేటు బయట నిలబడిపోయాను. నాన్నగారు బయటకు వెళ్తూ నావైపు వస్తుండగా సాక్షాత్తు వేంకటేశ్వర స్వామియే నావైపు నడిచి వస్తున్నారా అనిపించింది. జీవితములో మొదటిసారి నాన్నగారు నా భుజం తట్టారు. అలా చేయడంతో ‘శ్రీనాన్నగారే వేంకటేశ్వర స్వామి’ అనే నా నమ్మకాన్ని నిర్ధారణ చేసారు అనిపించింది. ప్రతీ సంవత్సరం నాన్నగారు నాకు వేంకటేశ్వర స్వామి పోస్టర్స్ పంపుతూ ఉండేవారు.

ఇటీవల తిరుమల లొ దర్శనము తీసుకుని మరల జిన్నూరు వచ్చాను. ప్రత్యక్ష అవతారమగు నాన్నగారు, “ అక్కడ బొమ్మ సరిగ్గ కనపడిందా? అని అడిగారు.”

నేనొక సామాన్య మనిషిని. నా సామర్థ్యాన్ని మించిన విషయాల్లో ఏదో ఒక పొరపాటు చేస్తూనే ఉంటాను. సాక్షాత్తు వేంకటేశ్వర స్వామియే శ్రీ నాన్నగారి రూపంలో వచ్చి నా జీవితంలోని ప్రతీ అడుగుకీ బాధ్యత వహించారు అనిపించింది. తమ దేహం పడిపోయినా భక్తులతో అనుబంధం కొనసాగుతుందని నాన్నగారు చెప్పారు. నాకు భక్తిని ప్రసాదించమనే నేను నాన్నగారిని ప్రాధేయ పడుతున్నాను.

ఆఖరి రోజుల్లో ఎంతోమంది భక్తులకు నాన్నగారిని సేవించుకొనే అవకాశం లభించినది. డ్యూటీ డాక్టర్స్ treatment చేసారు, కొంతమంది మందులతోనూ, కొంతమంది పగలు లేక రాత్రి పరిచారకత్వంతో, కొంతమంది hospital బిల్ కట్టి, మరికొంతమంది భోజనం తోనూ, మరికొంతమంది సమాధి వద్ద సహాయ సహకారాలు అందించి, కొంతమంది భక్తులను నిగ్రహించడంలో, కొంతమంది శుభ్రం చేయడంలో పాలుపంచుకుని తమ వంతు సేవలను అందచేసారు. వేలాది భక్తులు శ్రీ నాన్నగారి సమాధి ప్రక్రియలో విధి విధానములలో పాల్గొన్నారు.

శ్రీ నాన్నగారి గాథ నిరంతరంగా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. శ్రీ నాన్నగారు ఆత్మవిద్యకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.

"Sri Nannagaru is Lord Venkateswara himself" - (By Varma Garu)

Memories with Sri Nannagaru from childhood

Till my age 8, was blessed to stay in his presence. After that, used to come to Jinnuru for all holidays, played on that arugu all the time witnessing many devotees. I remember the days he took me to Palakollu on Saturdays on a bicycle for weekly grocery purchases. When I was at the age of 7 or 8, I remember the days when my leg was fractured, I used to pester my family members by asking them to take me in and out of house continuously. When they got irritated with me, he immediately shouted at them and said: "I will take care of him". He used to carry me in and out of the house whenever I asked. He bought for me almost every pictorial book on Ramayana, Mahabharata, and Bhagavatam. Used to go to his speeches in the post office and every word started chasing me since then. Used to wonder how he knows so many things as I never meet anyone else with that knowledge. On a request by a relative, I read enter Amrutha Vakkulu book for her aloud.

After that due to distractions of young age, except occasionally, I did not pay any attention to his talks for most of the time until I was 18. My mother always told me to blindly follow whatever he advised on every decision related to my life. This has become a habit.

My observation on Sri Nannagaru based on rational analysis

I do know that Sri Nannagaru received a lot of respect from all over always. Based on my observations since childhood, I did some common-sense analysis on Sri Nannagaru, for my own belief and conviction. He was born in a very decent family and blessed with enough property and he does not have to work and earn.

· Why is he going to each and every place irrespective of the weather in all seasons on a bicycle on teaching all?
· Why is he not enjoying food like others?
· How come he is so happy and comfortable although alone in his room? He does not go to movies, has no friends, and no entertainment of any kind.
· How come he is so calm and no reaction when there is some external trouble or criticism?
· Is there any reason for him to utter a lie on anything during speeches?
· If not for his words, what is the alternative in life for us?
These questions change me and my respect for him increased multifold.

Change

Over a period, I was influenced by some books that I read in childhood and started loving Lord Venkateshwara. The moment I heard it devotional song on Venkateswara Swamy I would experience some peaceful meditation state. Eventually, I experienced the same peace when listening to Sri Nannagaru speeches.

One day asked Sri Nannagaru, how to get dispassion? He said, you love Lord Venkateswara right (I never told him) and he initiated me into Nama Japa - Om Namo Venkatesaya. On the same day, he gave Vishnu Sahasranamam book and explained to me how to read it. He also explained the meaning of Om Namo Venkatesaya word by word.

After some days, I had an urge to visit temples, and without his permission, I travelled to almost all temples over weekends in Tamilnadu and ended up losing interest in work. I had to call Sri Nannagaru and requested him to help me as I am not having any interest in work. He said Duty is God. He said, do your duty for the sake of God. If you do this way, God will be happy.

Luckily, he has taken care of every small decision and it was always simple and crystal clear. It was very relaxing for me and I was very comfortable blindly following whatever he says.

Some Difference

I listened to many of his speeches but never had any of those spiritual experiences. I always used to wonder, how come I don't even get a dream. After 2015, when he was at my house in Bhimavaram, he asked, "Now you are over 40 right?". I said yes. He looked into my eyes and that look appeared different. Nothing happened beyond that.

After 2 or 3 days, on one instance he made a decision for me and after a few hours somehow, I was against it internally. I did not talk to anyone about it. With few moments, he called and said I am leaving now to Jinnuru. I understood something went wrong and he came to know my thought. I had an inner struggle, and wondered is that all; our relationship does not have any more value? He returned to Jinnuru.

I could not sleep and struggled for 2 days. Heard he went to Palakollu and I went there. He did not talk to me. Came back to Bhimavaram and struggled again and again internally. Did not talk about this with anyone. I wandered alone on the street at odd hours and had troubled thoughts. Is that all there is in this relationship? who else can I depend on? I could not find anyone. At the same time seriously questioned who am I? For a few moments, got a glimpse of separateness from the body and felt there is no world and it is total illusion. After this, noticed that Sri Nannagaru is showing love again. Understood the meaning of every Amrutha vakku in a different sense which is so right. This helped me understand the subject and I started being happy.

Every weekend I used to go to Jinnuru. He allocated at least 30 minutes of exclusive time for me.

Few memories with Sri Nannagaru :

· Once I requested permission to go out for work. He said you stay in Bhimavaram and you will get "Work from home option" I got a call from a friend within a week with a work from home offer and within 2 weeks, I joined. Surprisingly higher salary than a job in an office!

· After 3 years, notified him there was an ego-based conflict at office. He simply said, resign. I was hesitant as there could be a struggle at the office because of dependencies. After a few days, he called me and said, resign. I resigned without the next job. Within 24 hours got another "Work from home" job without even preparing my application.
· After a year, I wanted to start a small consultancy and though I never expected it, he approved instantly. Even before registration was completed, I got a project.
· Had been to another country for getting a contract, they accepted instantly and offered a good price for job work. After my return without even saying anything, he asked, they offered a very reasonable and good price, right?
· One thought, I will apply for PhD. During that weekend visit, without my saying anything to him, he said, don't think of PhD; you don't need it.
· On September 23rd, 2017 at around 1:30 p.m. devotees were at ashram for Birthday day speech. Sri Nannagaru was very tired and was at home. By his looks, we were wondering whether he could get up from the bed. Within a few moments, he was full of energy and with a smiling face. He went to the ashram and gave a wonderful discourse. Sri Nannagaru's energy levels while giving a discourse are always at a higher level compared to his physical condition.

Last few days of physical Association

He came to Bhimavaram for treatment of skin condition. He gave me the opportunity to give medicines timely along with Srinivas Raju Garu. His body was full of reddish rash with terrible itching. The doctor examined him and said, “The rash is very severe and he is going through tremendous suffering.” Till the day he left Bhimavaram, he gave time for devotees and he always loses track of time when he is with Devotees. He was talking a lot about Sri Rama Krishna during this time.

One day night he called me and gave exclusive time. He said, “I have lived for sufficient time. This body has aged. Complications will arise if it continues(ఇంక సరిపోతుంది మాకు సరిపడా వయసు ఉంది కదా! ఇంకా ఉన్న కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి). He instructed me on a few responsibilities that I need to take care of, and then he left for Jinnuru. Next day morning he left for Visakhapatnam and I came to know he was admitted in the hospital for treatment.

Within one day, I was seriously considering to go to Visakhapatnam and wondering whether he will accept if I go. I got a call from his assistant Bujji who was with him in Visakhapatnam, to please get lozisoft ointment as this is not available in Visakhapatnam. I immediately bought a bunch of tubes and travelled to Visakhapatnam. He gave a smile when I saw him in hospital and he asked how many did you get? I said 50. He laughed.

One night doctors called and said, his condition is very critical due to some medicines that were used. We did not tell Sri Nannagaru about this.” After a while, Sri Nannagaru told the doctors, "Don't worry I am not going away, please go home and sleep peacefully; by tomorrow evening it will be Okay". Next day evening a senior skin specialist saw him and his medicines worked like magic for his skin problem. Looking at his latest reports, the doctors said that all the risks of the previous day are in control now.

He went through a lot of suffering when he was in the hospital and he could not sleep at nights also. On the request of a few devotees and doctors who were also devotees, Apollo hospital allotted a dedicated ICU room to avoid infections from other patients, and the staff gave high respect and special attention.

Unable to bear seeing him in severe suffering, one day I went out and stood before Sri Ramana Maharshi's photo, crying out and saying "You used him all along and you left him in suffering. You are cruel. Please release him from his body so he can get relief". For a few hours, my mind was waiting for his release. Sri Nannagaru opened eyes, and said you should not think about when I am going to die.(నేను ఎప్పుడు చనిపోతాను అని అలా అనుకోకూడదు) I realized my mistake and I also understood there is no difference between Sri Ramana and him.

While at the hospital he kept saying, RK RK RK RK RK (RK-Ramakrishna) his hospital stay dragged on for about 30 to 40 days as different health complications showed-up one after another.

He was shifted to Sharmila Garu's house from hospital. He could not get up or sit comfortably on his own. One day Swami Paripoornananda came to visit him. On hearing about his arrival, he instantly sat on his own without any discomfort and spoke to him comfortably. He appreciated the work being done by Swami Paripoornananda. After a few days, he decided to return to Jinnuru.

I had a complete a contract during this time, but surprisingly my work on that contract was kept on getting postponed due to some external factors and I understood it was a miracle of Sri Nannagaru's grace because I had to be with him.

After returning home to Jinnuru from Visakhapatnam, Sri Nannagaru's bedroom was arranged on the first floor yes it has good air circulation. One day, a few devotees from Velpuru ashram came and give some books that were published on Sri Palani Swami (Devotee of Sri Ramana Maharshi). I heard that Sri Velpuru Swami notified to his devotees that Palani Swamy is reborn as Sri Nannagaru. Sri Nannagaru took a book, saw the photograph of Bhagwan and Palani Swamy and kept it on his heart with love and smiled. I understood this as a fact and confirmation from Sri Nannagaru as he mentioned in his speeches that in his previous life he had an association with Sri Ramana Maharshi at Vrupaksha cave.

One day he called and showed 4 fingers to indicate to stay in his room itself. I used to sleep in the room opposite to his at night. Following his instructions, as is, I did not leave that place day and night. Early morning on the 5th day he said, I Love you. I don't know what happened but all the energy that I had was drained out and I could not run around and serve him like before. Whenever he wanted to go out he called me.

Attempted to return to my home in Bhimavaram take a break for a few days but could not stay there. So decided to remain next to his bed and work from there. I could not do any service to him in the last 10 days but at the same time could not leave the place.

I was not there at the time but he informed Usha Garu, he would leave the body in 5 days and Usha Garu immediately told me. She also said 5th day is Vaikuntha Ekadashi. My inner feeling was to accept whatever his will may be.

Last day

Darshan continued till almost noon on the last day. A few moments before noon Sri Nannagaru had breathing trouble. Surrounded by hundreds of devotees, at 12 Noon, Sri Nannagaru left the body. There was a Clear Glow in his face unlike before during the suffering time. Out of respect to the wishes of devotees and family members, Maha Samadhi rites were done on the same day. For sure, Sri Nannagaru's message has always been to focus on the subject all the time and not on anything else.

Lord Venkateswara, Sri Nannagaru

Sri Nannagaru is a realized soul, and he will appear as each one perceives (ఎవరు ఎలా చూస్తే అలా కనపడతారు). This is what I understood in close observation.

One day at Andhra Ashram, Tiruvannamalai when he was with devotees, I was standing far behind near the gate. When Sri Nannagaru about to leave and was coming out, I strongly felt Lord Sri Venkateswara is coming towards me. For the first time in my life, Sri Nannagaru tapped on my shoulder. I felt it as confirmation. He used to send me posters of Sri Venkateswara every year.

I visited Tirumala recently and the next day visited Sri Nannagaru at Jinnuru. The Live avatar in front of me asked, “Were you able to see the statue clearly? (అక్కడ బొమ్మ భాగా కనబడిందా?)”

I am an ordinary human being and I accept I will continue to make mistakes if it is beyond my strength. Lord Venkateswara has come to me in the form of Sri Nannagaru and he has taken care of every moment of my life. Sri Nannagaru said, his relationship with devotees will continue even after the body is gone. ( దేహం పోయినా భక్తులతో అనుబంధం కంటిన్యూ అవుతుంది). I beg him only for Bhakti.

Many devotees helped in many ways during this time. Each devotee got their own opportunity to serve him. Duty doctors treated him, some served medicines, some worked in day shift, some in the night, some paid for the hospital, some by serving food, some by serving buttermilk, coffee, some by cleaning, some at Samadhi, some by managing crowds, some with flowers etc, Thousands of women came to Samadhi place. They all participated in the Samadhi ceremony.

Sri Nannagaru saga continues. He gave utmost importance to the subject of Atma Vidya.

Tuesday, December 15, 2020

"Nannagaru Bless and Bliss" - (By Dr.Penemetsa Krishnam Raju Garu)

The early nineties, I attended Arunachala deepotsavam, celebrated in Meenakshi garu’s house in sithampeta, Vishakhapatnam sometime in the early ’90s. I never did attend such functions. But at the behest of my wife and my sister-in-law, I decided to go. Also, it became imperative to attend as someone had to take care of our kids, who were very young then. We reached early. I sat on the parapet wall of the terrace with my son in my lap. All devotees rushed to the terrace as Nannagaru was coming upstairs in a few minutes. I sat where I was, without moving. When Nannagaru came up, he looked at me sitting right across the stairs. It was love at first sight. I turned my head away. I do not know whether it was out of love or out of fear. He spoke about Ramana Maharishi’s teachings. I did not understand much. But I understood that it was not anything like regular discourses. It felt different. As a part of the program, the lamp was lit on the Arunachala replica on the terrace. Everyone performed circumambulation with devotion. I too started the circumambulation holding my kids’ hands. His words felt new. We offered our prostrations to him and came home.

A few weeks later, I, along with my wife and children visited Arunachalam. PSN Raju garu, a Vishakhapatnam resident and Nannagaru’s devotee gave us a letter of introduction, for our stay at Andhra ashram. A couple who maintained the ashram helped people with food, stay and also took people to all places of visit, Ramanashram and Giri pradakshina. We stayed there for 3 days and visited all places. They even took us for Annamalai swami’s darshan. It was a great experience. From then on, we used most of our LTC (leave travel concession) to visit Arunachalam alone.

This is how I got to know Nannagaru. Whenever Nannagaru came to Vishakhapatnam, I would go and meet him personally. I also used to attend the discourses in various parts of East Godavari and West Godavari districts, and also Arunachala deepotsavam. He gave me good guidance many times. I guess instead of using the word guidance, I should be saying ‘Bless and bliss’. I am sharing the little experience I have spent in his company.

I used to visit Nannagaru at Kodavilli Padma garu’s house. Padma garu encouraged me to speak to Nannagaru. I had the good fortune of being Nannagaru’s attendant during the opening of their factory. I wish to convey my gratitude to her for this great opportunity. Once, I met Nannagaru personally. I asked him thus- “I have been very honest in my workplace till now. There is huge pressure on me now. I request you to bless me that I may stay honest at all times.” He was very happy with my request and blessed me. Those blessings protect me even today.

My wife was more interested than me in visiting Nannagaru and listening to discourses. But I always felt that we must not disturb Nannagaru. Once, she insisted on taking her to Jinnuru for Nannagaru’s visit. I got angry. We started from Anaatavaram, East Godavari dist. and reached Jinnuru around 6pm. The people there told us that Nannagaru had just arrived from a discourse meeting. I knocked on their gate. Nobody answered. I knocked again after some time. Nannagaru himself came and opened the door. “Oh! It’s you!” he exclaimed. He asked us to come into the hall. We were seated there, in the hall. I then said, “Nannagaru! My wife likes to visit you in person and be in your presence. She keeps paying visit to you multiple times when you come to Visakhapatnam. I scold her for disturbing you.” To that Nannagaru replied, “I have no problem with that. Lord Vishnu likes to be decorated; Lord Subrahmanya likes to be visited often. So, you can come over to visit me any time.” I understood from those words that tiredness is something humans feel and is not what God experiences.

Nannagaru told us about two paths. One is of Bhakti and the other of Jnana. Once, during a conversation he told me that Ramana’s philosophy suits me. He encouraged me to read Ramana’s books. He mentioned this in one discourse, without revealing my name “A certain devotee came to me and asked which path was better for him. I told him that jnana marga was better for him. His path is jnana marga. Because he has an analytical mind and he will not accept anything easily.”

Many of the devotees’ children were studying engineering in colleges near Tiruvannamalai. When Nannagaru was in Tiruvannamalai, these students would come over to meet their parents and relatives. I felt that I could also shift to teaching in one of these colleges, so that I could stay near Ramana and also have the good fortune of visiting Nannagaru more often. Anyway, how could I become a professor without a PhD degree? I thought. Though I never did work in Arunachalam, Nannagaru made me complete my PhD. In 2016, my wife and I took the JNTUK, Kakinada PhD certificates and laid them at Nannagaru’s feet. Without his ‘bless and bliss’, this was impossible. Only the Guru knows our innermost desires. Whenever I met Nannagaru, he would call me a self made man. He would introduce me in this manner alone. Ramana and Nannagaru are not different. It is just the forms that are different. I strongly feel so. For a few days I have been having this strong urge to slip into sleep meditating on Ramana sitting in Skandashram. Once, Ramana gave me his darshan in a dream. He was glowing with a golden hue around him. Nannagaru also appeared quite frequently in my dream. He used to give me some message. Unfortunately, I never noted them and hence unable to share the exact words.

In 2004, I went with my port officer, Jayanti garu to visit Nannagaru. She too is a devotee of Nannagaru. She used ask me to keep her informed of Nannagaru’s visits. Nannagaru spoke to us. The conversation went as follows-

Nannagaru- Krishnam Raju garu, will you take VR (voluntary retirement) from service?
Me- No! Nannagaru, I will not. I like government service. I have no thoughts of VR. (It is interesting to note here that I had every chance of becoming chief engineer of the port)
Nannagaru- oh! You don’t like?....
Me- No, I don’t like to take VR
Nannagaru- Jayanti! Are you planning to take VR?
Jayanti garu- Yes! Nannagaru, I wish to. I am planning to apply.
Later, I told Jayanti garu, “ I do not want to take VR. With 18 years’ service still left, what will I do taking VR!” But I took VR in 2009. But Jayanti garu continued service up till normal retirement age. That means Nannagaru had already planned my retirement. He decided that. I also understood that I could not get to the post of chief engineer. A number of my well wishers asked me why I took VR. I took that decision while I was in Delhi because I received a job offer to be professor and director of a college in Vishakhapatnam. Salary too, was higher. Also, I was given some money as compensation for quitting the job. I needed money around that time for the marriage of my daughter. I had spent all my savings on kids’ education. I thought that it was more important to think for the progress and prosperity of my children than to think of my own. After taking VR from the Port, my stress levels came down drastically. While teaching in this college, I used to mention about meditation and Ramana’s philosophy to the students now and then. “Guru knows what you need”

In 2006 I used to work at Mangalore port. Nannagaru told me several times that he would come over to Mangalore and we could visit Udipi with him. That never materialized. I had come to Vishakhapatnam during holidays. I developed fever for 15 days and the doctors could not identify the cause of fever. One day, Dr.Satyanarayana Raju from Tanuku came to Vishakhapatnam. My maternal uncle took me to him. He diagnosed it as endocarditis. The port referred me to Care hospitals. The treatment was 2 injections everyday and bed rest for 40 days. I was admitted to Care hospital. When the first injection was given, I felt that I was going to die and shouted, “Doctor!!!” I thought that would be the last breath I would take. Then I remembered something! The last thought at the time of death would decide future life. Immediately, I began to meditate on Ramana. I became all right in some time. I was told that some other injection too was given. But I did not have any fear when I shouted ‘doctor’. I was later shifted to Port hospital. I could see the Kailasagiri hills from my window. I would satisfy myself considering it as Arunachala visit. I was discharged after a month. “GURU WILL KEEP UP YOUR HEALTH IN CASE YOUR PRESENCE IS STILL NEEDED”

2008-2009, I used to work in Delhi. My daughter’s marriage was arranged, but got cancelled later and I faced severe stress. My wife and I went to Arunachalam for Nannagaru’s darshan. We explained the marriage cancellation. Nannagaru said that it was good that the marriage was cancelled. Then I felt relieved. Later, we were able to find a good match for her. We gave the first invitation card to Nannagaru. From the day I reported the marriage cancellation, whenever I visited him, he would always ask about my daughter’s whereabouts and welfare. Even after she had two kids, he would continue to enquire about her. I feel that even parents cannot take as much care as the Guru does. “A CONTINUOUS CARE CAN BE TAKEN ONLY BY GURU. GOD WILL TAKE CARE OF YOU INCIDENTALLY”

When Nannagaru’s health was declining, the day before he left for Jinnuru, he gave darshan to all of us at Vishakhapatnam in Murali’s (PSN Raju garu’s son) house. Nannagaru was confined to his bed. I too joined everyone for darshan. He recognized me, opened his eyelids and gave a look that said “Oh! It is you!” That was the last darshan for me. The Guru is not the physical body. When the time comes, he will take us unto himself. “GURU WILL EXPECT NOTHING, BUT GIVES US EVERYTHING”

"నాన్నగారి బ్లెస్ అండ్ బ్లిస్ " - (డాక్టర్ పెనుమత్స కృష్ణం రాజు గారు)

Early nineties లో ఒకసారి మీనాక్షి గారి ఇంటి మేడ మీద అంటే సీతంపేట, విశాఖపట్నంలో అరుణాచల దీపోత్సవం జరిగింది. దానికి నా భార్య, మా వదిన గారు మరియు ఇంకొందరు ఆ కార్యక్రమానికి తీసుకుని వెళ్ళమని కోరారు. నేను అటువంటి కార్యక్రమానికి రాను అని చెప్పాను. మా పిల్లలు చిన్న వాళ్లు కావడంతో వారిని చూసుకోవడానికి తప్పనిసరై నేను కూడా వెళ్ళవలసి వచ్చింది. మేము కొంచెం తొందరగా వెళ్ళాము. కార్యక్రమం మేడమీద కావడం వల్ల నేను మా అబ్బాయిని ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని మేడ మీద పిట్టగోడ కు చేరబడి కూర్చున్నాను. కొంతసేపటికి నాన్నగారు వస్తున్నారని జనం పైకి వచ్చారు. నేను కదలకుండా అలాగే కూర్చుని మెట్ల మీద నుండి పైకి వచ్చే వారిని చూస్తున్నాను. సరిగా నాన్నగారు పై మెట్టు ఎక్కుతూ ఎదురుగా కూర్చుని ఉన్ననన్ను తీక్షణంగా చూశారు. “లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్” నేను ముఖం చాటేశాను. “అవుట్ ఆఫ్ ఫియర్” లేక ‘అవుట్ అఫ్ లవ్” అది నాకు అర్థం కాలేదు. కార్యక్రమం మొదలైంది. వారు రమణ తత్వం గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పినట్టు గుర్తు. వారు చెప్పేది పురాణ కాలక్షేపంలా లేదు అని అర్థం అయ్యింది. కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనిపించింది. కార్యక్రమంలో భాగంగా జ్యోతి వెలిగించారు. అందరూ గిరి ప్రదక్షిణ చేశారు. నేను కూడా పిల్లలను తీసుకొని ప్రదక్షిణలు చేశాను. నాన్న గారి మాటలు ఏదో కొత్త విషయం లా అనిపించింది. వారికి నమస్కరించి ఇంటికి వచ్చేసాము.

నాన్నగారి మొదటి దర్శనం అయిన కొన్ని రోజులకు నేను, నా భార్య, పిల్లలు మొదటి సారి అరుణాచలం వెళ్ళాము. P.S.N రాజు గారు, విశాఖపట్నం వాస్తవ్యులు మాకు ఆంధ్ర ఆశ్రమం లో ఉండటానికి ఒక లెటర్ ఇచ్చారు. ఈ ఆశ్రమాన్ని ఒక జంట మెయింటెన్ చేసేవారు. వచ్చిన భక్తులకు అక్కడ చూడవలసిన ప్రదేశాలు, రమణాశ్రమం, గిరిప్రదక్షిణ చూపించేవారు. అచ్చట మేము మూడు రోజులు ఉన్నాము. అన్నీ చూడటం జరిగింది. మాకు అన్నామలై స్వామి దర్శనం కూడా చేయించారు. ఇది ఒక గొప్ప అనుభూతి. తరువాతి రోజుల్లో leave travel concession (ఎల్ టి సి) ని ఎక్కువగా అరుణాచలం వెళ్ళడానికే వాడేవాళ్ళం.

అప్పటి నుండి నాన్న గారితో పరిచయం ఏర్పడింది. వారు విశాఖపట్నం వచ్చినప్పుడల్లా వారిని పర్సనల్ గా కలిసే వాడిని. అలాగే ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి వెళ్ళినప్పుడు, దీపోత్సవం అరుణాచలంలో జరిగినప్పుడు, వారి మీటింగ్ కి వెళ్ళడం వారిని దర్శించుకోవడం జరిగింది. నన్ను ఎన్నో సందర్భాలలో చాలా బాగా గైడ్ చేసేవారు. గైడ్ చేయడం అనేదానికంటే బ్లెస్ అండ్ బ్లిస్ చేసే వారు. వారితో నాకున్న కొద్దిపాటి అనుభవాలను ఇక్కడ షేర్ చేస్తున్నాను.

ఒకసారి నాన్న గారిని పర్సనల్ గా కలవడం జరిగింది. నేను నాన్నగారిని ఎక్కువగా విశాఖపట్నంలో కోడవిల్లి పద్మ గారి ఇంటిలో కలిసే వాడిని. పద్మ గారు నాన్న గారిని కలవడానికి నన్ను ఎక్కువగా ప్రోత్సహించేవారు. వారి ఫ్యాక్టరీ ఓపెనింగ్ కి నేను నాన్నగారి సహాయకుడిగా ఉండే భాగ్యం కలిగినది. వారికి ఈ సందర్భంగా నా ధన్యవాదములు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నేను నాన్న గారిని కలిసినప్పుడు ఈ విధంగా అన్నాను. నేను ఉద్యోగంలో ఇప్పటివరకు నిజాయితీగా ఉన్నాను. ఇప్పుడు నా మీద చాలా ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. అయినా నాకు నా నిజాయితీనే కంటిన్యూ చేయాలని ఉంది. నన్ను అలా ఉండేలా బ్లెస్ చేయండి అని అడిగాను. దానికి వారు చాలా సంతోషించి నన్ను బ్లెస్ చేశారు. వారి బ్లెస్సింగ్ ఈరోజుకి నన్ను కాపాడుతూనే ఉంది.

నా భార్య నాన్న గారి దర్శనం చేసుకోవడానికి, ఉపన్యాసం వినడానికి నాకంటే చాలా ఎక్కువగా ఇష్టపడేది. అయితే నాకు నాన్నగారికి ఎక్కువ శ్రమ కలిగించకూడదని అనిపించేది. ఒకసారి నన్ను నాన్నగారి దర్శనానికి జిన్నూరు తీసుకుని వెళ్ళమని ఒత్తిడి చేసింది. నాకు కొంచెం కోపం కూడా వచ్చింది. అనాతవరం, ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ నుండి బయలుదేరి సుమారు సాయంకాలం ఆరు గంటలకు జిన్నూరు వెళ్ళాను. నాన్నగారు, మీటింగుకు బయటకు వెళ్ళి అప్పుడే వచ్చారు అన్నారు అచ్చట ఉన్నవారు. వారి వీధి తలుపు తట్టాను, ఎవరూ తీయలేదు. కొంత సమయం వెయిట్ చేసి మరలా తలుపు తట్టాను. నాన్న గారు వచ్చి తలుపు తీశారు. మీరా అని అన్నారు. లోపల వారి హాల్ లోకి రమ్మన్నారు. అక్కడ కూర్చున్నాము. నేను నాన్న గారితో ఇలా అన్నాను. నాన్నగారు, నా భార్య ఎక్కువగా మీ సమక్షాన్ని కోరుకుంటోంది. మీరు విశాఖపట్నం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా మిమ్మల్ని చూడటానికి వస్తుంది. అది నాన్నగారికి ఇబ్బంది కదా, అన్ని సార్లు వెళితే అని తిట్టే వాడిని, అని నాన్న గారితో చెప్పాను. వెంటనే నాన్నగారు అబ్బే మాకు ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు అని అన్నారు. విష్ణు మూర్తి అలంకార ప్రియుడు, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు దర్శన ప్రియుడు, మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళవచ్చును అని అన్నారు. దానిని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏమిటంటే మనిషికి శ్రమ కానీ, దైవానికి శ్రమ ఏమిటి?

నాన్నగారు ముక్తిని పొందటానికి రెండు మార్గాల గురించి చెప్పేవారు. ఒకటి భక్తి మార్గం. రెండు జ్ఞానమార్గం. నాన్నగారితో సంభాషించే ఒక సందర్భంలో నాన్నగారు మీకు రమణ ఫిలాసఫీ సరిపోతుంది అని అన్నారు. రమణుని పుస్తకాలు చదవమనే వారు. ఆ విషయం ఓ మీటింగ్ లో కూడా ప్రస్తావించారు. పేరు చెప్పకుండా ఒక భక్తుడు నా దగ్గరకు వచ్చారు, వారికి జ్ఞానమార్గం సూట్ అవుతుందని చెప్పాను. He is fit for Gnanamargam. ఎందుకంటే analytical మైండ్ వుంది కాబట్టి. వాళ్ళు అంత తొందరగా ఏది ఆక్సెప్ట్ చెయ్యరు.

కొంతమంది భక్తుల పిల్లలు తిరువన్నామలై దగ్గర్లో ఉన్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చదువుకునే వారు. నేను అరుణాచలం వెళ్ళినప్పుడు ప్రత్యేకంగా నాన్నగారు అరుణాచలం లో ఉన్నప్పుడు చాలా మంది విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులను, వారి చుట్టాలను చూడడానికి వస్తూ ఉండేవారు. అప్పుడు నాకు అనిపించేది, నేను కూడా అరుణాచలం కి దగ్గరగా ఉన్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో టీచర్ గా పని చేస్తే రమణుడికి దగ్గరగా ఉండి నాన్నగారిని దర్శనం చేసుకోవచ్చునని. అయినా Ph.D. లేకుండా ప్రొఫెసర్ ఎలా అవుతాం? అని ఆలోచన వచ్చేది. చివరికి అరుణాచలం వెళ్ళి ఉద్యోగం చేయకపోయినా పీహెచ్ డి చేయించాడు. 2016 వ సంవత్సరంలో JNTUK, కాకినాడలో సర్టిఫికెట్ తీసుకుని నేను, నా భార్య జిన్నూరు వెళ్ళి పీహెచ్ డి సర్టిఫికెట్ నాన్నగారి పాదాలవద్ద ఉంచాము. వారి బ్లెస్ అండ్ బ్లిస్ లేకుండా అది సాధ్యం కాదు కదా. మన కోరిక కేవలం గురువుకే తెలుస్తుంది. నాన్నగారు, నేను వారిని ఎప్పుడు కలిసినా self-made-man అనేవారు. ఎవరికి పరిచయం చేసినా అలానే చెప్పేవారు. రమణుడు, నాన్నగారు వేరు వేరు కాదు. రమణుడే నాన్నగారు, నాన్నగారే రమణుడు. రూపాలు వేరు అంతే, అని నేను గట్టిగా నమ్ముతాను. నాకు కొన్ని రోజులుగా నిద్రలోకి వెళ్ళే ముందు రమణుని మెడిటేట్ చేస్తూ ( స్కంద ఆశ్రమంలో ఉండి) నిద్రలోకి జారుకోవాలి అనిపిస్తుంది. ఒకసారి రమణుడు నాకు కలలో దర్శనమిచ్చాడు. ఆయన దగదగ మెరిసే బంగారు ఛాయతో కనిపించారు. నాన్నగారు కూడా చాలాసార్లు కలలోకి వచ్చేవారు. కొన్ని మెసేజెస్ ఇస్తూ ఉండేవారు. ఎందుకో నేను వాటిని ఎప్పుడూ నోట్ చేయలేదు.

2004లో నేను నాతో పాటు జయంతి మేడం (మా పోర్టు లో ఆఫీసరు) నాన్న గారిని కలిసాము. వారు కూడా నాన్నగారి భక్తులు. నాన్నగారు ఎప్పుడు వచ్చినా తెలియజేయమని చెప్పే వారు. నాన్నగారు మా ఇద్దరిని కొన్ని ప్రశ్నలు వేశారు.

( ప్రశ్న) కృష్ణంరాజు గారు మీరు వి ఆర్ ( వాలంటరీ రిటైర్మెంట్) తీసుకుంటారా?
(జవాబు) నేను తీసుకోను నాన్నగారు. నాకు గవర్నమెంట్ సర్వీస్ అంటే చాలా ఇష్టం. అసలు అటువంటి ఆలోచనే లేదు. ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి, నాకు పోర్టులో చీఫ్ ఇంజనీర్ అయ్యే అవకాశాలు అన్నివిధాలా ఉన్నాయి కాబట్టి.
(ప్రశ్న) ఏవండీ మీకు ఇష్టం లేదా?
(జవాబు) అవునండి ఇష్టం లేదండి.
(ప్రశ్న) జయంతి గారు, మీరు వి ఆర్ తీసుకుంటారా ?
(జవాబు) తీసుకుంటాను నాన్నగారూ, అప్లై చేస్తానన్నారు.
తర్వాత జయంతి గారు నాతో ఇలా అన్నారు. నాన్న గారు నన్ను వి ఆర్ తీసుకోమంటున్నట్టుంది. జయంతి గారితో నేను ఇలా అన్నాను. నాకైతే అస్సలు ఇష్టం లేదండీ. సుమారు 18 సంవత్సరాల సర్వీసు మానేసి ఏం చేస్తాం. చివరికి నేను 2009లో వి ఆర్ తీసుకున్నాను. తరువాత జయంతి గారు నార్మల్ రిటైర్మెంట్ అయ్యారు. అంటే నాన్నగారు నా రిటైర్మెంట్ ముందే ప్లాన్ చేశారు. అది వారు డిసైడ్ చేశారు. అలాగే నాకు చీఫ్ ఇంజనీర్ అయ్యే అవకాశం లేదు అని నాకు అర్థం అయింది. చాలామంది శ్రేయోభిలాషులు ఎందుకు వీఆర్ తీసుకున్నావు అని అడిగేవారు. వి ఆర్ తీసుకుందామని నేను ఢిల్లీ లో ఉండగా డిసైడ్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే విశాఖపట్నం లో ఉన్న ఒక కాలేజీ లో డైరెక్టర్ కమ్ ప్రొఫెసర్ గా పని చేయడానికి నాకు ఒక ఆఫర్ వచ్చింది. శాలరీ కూడా ఎక్కువే. కొంత మొత్తం కూడా జాబు loss కి compensation ఇచ్చారు. అదే సమయంలో నాకు డబ్బు కూడా అవసరం. మా అమ్మాయి పెళ్ళి చేయాలి. అప్పటివరకు నా సేవింగ్స్ అన్నీ నీ పిల్లల చదువులకు ఖర్చు పెట్టేసాను. అప్పుడు నేను ఆలోచించినది ఏమిటంటే నా అభివృద్ధి కంటే పిల్లల అభివృద్ధి చాలా ముఖ్యమని.

నేను కాలేజీ లో teach చేసేటప్పుడు స్టూడెంట్స్ కి మెడిటేషన్, రమణ ఫిలాసఫీ కొంచెం చెప్పడం జరిగింది. అయితే నేను పోర్ట్ నుండి వి ఆర్ తీసుకున్నాక ప్రెషర్ లెవెల్స్ చాలా చాలా తగ్గాయి. “Guru knows what you need”

2006 సంవత్సరంలో మంగళూరు పోర్ట్ లో పని చేసే వాడిని. చాలాసార్లు నాన్నగారు మంగళూరు వస్తాం అనేవారు. ఉడిపి వెళదాము అనేవారు. ఆఖరికి అది జరగలేదు. నేను మంగళూరు నుండి విశాఖపట్నం సెలవులో వచ్చాను. అప్పుడు ఒక 15 రోజులు జ్వరంతో బాధ పడ్డాను. డాక్టర్స్ కారణం కనిపెట్టలేకపోయారు. ఒక రోజున తణుకు నుండి డాక్టర్ సత్యనారాయణ రాజు గారు విశాఖపట్నం వచ్చారు. మా మేనమామ ఆయనకు చూపించారు. అది endocarditis గా తేలింది. మా పోర్టు వారు కేర్ హాస్పిటల్ కు రెఫర్ చేశారు. దానికి ట్రీట్ మెంట్ ఓన్లీ బెడ్ రెస్ట్ అండ్ డైలీ టు ఇంజక్షన్స్ ఫర్ 40 డేస్. Care hospital లో జాయిన్ అయ్యాను. ఫస్ట్ ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన వెంటనే నాకు ప్రాణం పోయినట్టు అనిపించింది. వెంటనే డాక్టర్ అని అరిచాను. నాకు అదే ఆఖరి శ్వాస అనుకున్నాను. వెంటనే ఒకటి గుర్తు వచ్చింది. మనం లాస్ట్ శ్వాస వదిలే ముందు ఏ తలంపుతో ఉంటామో దాని ప్రకారమే మనకు రిజల్ట్స్ ఉంటాయని. వెంటనే రమణుని మెడిటేట్ చేశాను. కాసేపటికి మామూలుగా అయ్యాను. వేరే ఇంజక్షన్ కూడా ఇచ్చారని చెప్పారు. అయితే కేక వేసిన తర్వాత భయం మాత్రం వేయలేదు. తరువాత పోర్ట్ హాస్పిటల్ కి షిఫ్ట్ చేశారు. అక్కడి కిటికీలోంచి కైలాస హిల్స్ కనిపించేవి. అదే అరుణాచలం గా భావించి తృప్తి చెందాను. తర్వాత నెల రోజులకు డిశ్చార్జ్ అయ్యాను. “GURU WILL KEEP UP YOUR HEALTH IN CASE YOUR PRESENCE IS STILL NEEDED”

2008-09 లలో నేను ఢిల్లీలో వర్క్ చేసే వాడిని. మా అమ్మాయికి పెళ్ళి కుదిరి క్యాన్సిల్ అయినది. అప్పుడు నేను చాలా స్ట్రెస్ కి గురి అయ్యాను. నేను, నా భార్య ఢిల్లీ నుండి బయలుదేరి డైరెక్ట్ గా నాన్నగారు దర్శనానికి అరుణాచలం వచ్చాం. నాన్న గారికి పెళ్ళివిషయం వివరించడం జరిగింది. అలా జరగడం మంచిదే అని అన్నారు. అప్పుడు ధైర్యం వచ్చింది. తర్వాత మా అమ్మాయి పెళ్ళి కుదిరింది. మొదటి శుభలేఖ నాన్న గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. నాన్నగారికి ఆ విషయం చెప్పిన మొదలు నేను ఎప్పుడు కలిసినా మీ అమ్మాయి హేపీగానే ఉందా?అని అడిగే వారు. నాకు ఇద్దరు మనుమలు కలిగిన తరువాత కూడా అదే విషయాన్ని అడిగేవారు. మన గురించి ఇంత కేర్ తీసుకునే వారు గురువు మాత్రమే. తల్లిదండ్రులు కూడా తీసుకోరు అని అనిపిస్తుంది. “A CONTINUOUS CARE CAN BE TAKEN ONLY BY GURU. GOD WILL TAKE CARE OF YOU INCIDENTALLY”

నాన్నగారు అనారోగ్యానికి గురైన తరువాత విశాఖపట్నం నుండి జిన్నూరు తీసుకుని వెళ్ళేముందు భక్తులందరికీ P S N Raju గారి అబ్బాయి మురళి గారి ఇంట్లో దర్శనం ఇచ్చారు. నాన్నగారు బెడ్ మీదే ఉన్నారు. అందరితోపాటు నేను కూడా వారిని దర్శనం చేసుకోవటానికి వెళ్ళాను. అయితే వారు నన్ను గుర్తించి కనుబొమలు పైకి లేపి చూసి మీరా అన్నట్టు చూశారు. అది నాకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే సంఘటన. అదే వారిని చివరిగా దర్శించడం. గురువు కేవలం ఫిజికల్ బాడీ కాదు. కాబట్టి వారు మనకు సమయం వచ్చినప్పుడు వారిలో ఐక్యం చేసుకుంటారు. “GURU WILL EXPECT NOTHING, BUT GIVES US EVERYTHING”

Sunday, December 6, 2020

Avoid fire, debt and poison

One of the Ramana devotees has written this in his reminiscences: 'Bhagavan had the habit of going for a walk up the hill every morning and evening. One day I was all alone with Bhagavan when Bhagavan was descending down the hill. Bhagavan was walking very slowly. I didn't want to overtake Bhagavan. So out of reverence for Bhagavan, I followed him slowly. Then Bhagavan suddenly turned towards me and said: 'Recently your father met me. He said that you are spending excessively on unnecessary things and wasting money. Also that you are getting into debts in this process. (Normally Bhagavan doesn't speak out such worldly things to devotees. However, he spoke to this devotee out of extreme compassion) Remember that one has to avoid the following three: fire, debt and poison'. Having said this Bhagavan kept silent. Bhagavan usually talked very less.

The first one to avoid is fire. A tiny spark of fire neglected burns the entire house. Similarly, if you are careless in getting the electrical wires repaired, it will burn down even the very big buildings. Sometimes the cook may negligently throw out the fire on a stove without completely extinguishing it. If this falls on any bunch of grass, it can burn down tons of grass. The second thing to avoid is debt. Suppose you have a debt of say 1lakh rupees and you have cleared 90,000 out of it, the remnant 10,000 of debt if neglected and kept uncleared gets converted into a debt of 1 lakh again. You may be under an impression that you have cleared 90% of debt and left with only 10%. But this 10% again gets converted into 100% debt if neglected. The third thing to avoid is poison. If a little poison gets mixed in any of your curries, it either comes out in the form of motion or vomiting. However, if the poison mixed is excessive, it leads towards your death. There are several instances of people have died because of the fall of a lizard into their food. Similarly, a tiny drop of endrine when mixed with your coffee leads towards your death. So compared to fire and debt, poison is also equally dangerous.


Source: 5-2-2008 Tadinada



Offerings transformed to Blessings

One day, many devotees flocked around Sri Nannagaru. Everyone was offering sweets and fruits to Sri Nannagaru. Suddenly he looked at one of the devotees gathered around him and asked – “Dear one! What are these called?”. The devotee was silent.

Sri Nannagaru later said - “These are called offerings!”

He took them and closed his eyes and the devotee stretched her arms to receive from Sri Nannagaru. He looked into her eyes and asked - “What are these called?”

Sri Nannagaru, looking compassionately, said - ”These are called blessings (prasadam)”

The inner essence was - “Whatever we may offer as an offering to him, he will purify, transform it and return it back to us in the form of blessings. Upon offering our “I” he will purify, bless and return it to us as the Self”.